IndependenT vision
Actuera
Periode 10/2006 – 02/2007
Organisatie Actuera
Projectnaam -
Branche Pensioenen
Functie Testengineer
Situatie Binnen Actuara bestond geen regressietest voor Maia Collectief. Deze moest worden opgezet en uitgevoerd.
Taken
Verantwoordelijkheden
Activiteiten
Opzetten gestructureerde testaanpak
 • Inventariseren huidige testaanpak
 • Bedenken nieuwe testaanpak
 • Invoeren nieuwe testaanpak
 • Opstellen documentatiestructuur
  1. Draaiboeken
  2. Scripts
  3. Schermen
  4. Fysieke data
 • Maken exceltool ter versnelling testvoorbereiding
Opstellen en uitvoeren regressietest Maia Collectief
 • Converteren scenario’s
 • Opstellen draaiboeken
 • Opstellen scripts
 • Opstellen fysieke testgevallen
 • Uitvoeren regressietest 6.12
 • Uitvoeren regressietest 6.14
 • Resultaatvergelijking
Rapportage
 • Bevindingen rapporteren
 • Voortgang rapporteren
Resultaat Structuur, aanpak en testgevallen naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd en uitgevoerd.
Methoden en Technieken SmarTEST, Tmap
Dataflowtest, syntactische en semantische tests
Technische omgeving Windows, Maia Collectief